`':, ` `' .. ': '. , ., `'.. ..`' '; .. '; `. , ; `..

Hello 30

`':, : .. '. , ., `. : ; , ', .. ; `' `'.. , ` : `'.. , .. ` `' `., ., '. ', ; .. ` `.. , .. , '.. ', .. `' '; .. ` `.. , .. ; :, `'.. `'.. , '. .. ` `.. ., ` .. ` `.. : ; `'., '.. .. `':, : '.. .. ., ', ', : ` : `' '.. .. ` `' .. `', , : '.. `'. .. `'.. `; .. '; : '. ; ` .. `. ., '. `'. , .. : '.. .. `: , '. ; `' '.. .. ` `' :, '. '.. ., `'.. , '.. ` `'., '.. .. `':, `., `' :, `. ', .. `. : ':, , `. `; .. `', , .. ` `.. , .. `. ., ; ` .. ': `.. ., '.. ': , .. : .. `.. ., ', .. ` `' .. ` ., ':, , ..., `: , `';.. ` `' .. ., .. `'.. ., '., `' '. .. , `': , '.. ` `'., `'.. .. `':, : '; .. '.. ; `'. .. `:, , , `: .. :, `: .. ` `.. , : '. .. ': :, '. '. , '.. ` .. '. , `. , ., ; , .. ` : `'.. , '; '. ., `'.. , `'., '.. .. `':, `., , .. ': ., '.. .. , `'; `: , ': ` .. `', , `. `. ` `' `., , '. .. ` `' .. `', , .. : '.. .. `' :, '. .. `.. ., '.. ', ; .. `', , '; `' '. , .. ` `.. , .. '.. , `'; ` .. ': `' '.. ` : '.. , '.. ` ., `. ; `'., '.. .. `':, ., '.. `, .. `., : ` `.. .. : ` .. ` `.. , .. '. `' ` ., ` : `' '.. .. `' '; .. ', ., ` ., .. ., '.. ', .. ', , ; ` : '.. `; .. `'., ':, `':, ., `. `' '.. `'. .. `., : ` `.. .. '; `. ., ; `.. `: `' : '.. ` `'., '.. .. `':, ` `.. `' :, `'. `.. .. : .. ., `'.. .. '; ., '. .. `. , ; ; .. ; ., ', .. ., `', `' :, ` .. ` `.. ., ` `'., `. `'.. `':,

., `: , `';.. : ; .. ; `' `'.. , ` `.. : '.. `'. .. : `'., ; `':, `': , .. `' '; ` , '.. .. ` : '.. ':, , '. , ', .. `., : ` `.. `'., '.. `':, .. ., '.. ', .. `., ., ; .. ` `.. , .. '; : '. ; ` ..', , ': ':, .. : .. , `': , '. .. ` '. : , ', .. ` `' .. `', :, : `. ', `'., `'.. .. `':, `'.. `' ; ` .. `' '; .. ` `.. , .. ` : `'.. , .. : .. `., ., ; .. ., : `'.. : '.. `'. .. ` `' .. ; , ` .. :, `: .. ` `.. , .. , '.. `'. : '.. , ..'. , ., `': , '... ., '.. ', ..`., ., ; ` , `. ., '.. ',.. `: :, ; `.. .. `; `' :, .. ` `' `., ., '. ', ; `'., '.. .. `':, `', :, ` .. ` `.. , .. ': :, '. '. , '.. ` .. `'.. , ` ., .. : ; .. '. ., ` `.. , '. .. '; ., ; ` `'., `'.. .. `':, `' `': , '. .. ` `.. , .. ; :, `'.. `'.. , '. .. : .. `., ., ; .. ` '. `; : '.. `'. .. `' :, ` .. ; `' `'.. , ` `.. : '.. `'. .. ` `.. ., ` .. `'.. : `'. `.. ` .. `.. ., `': , .. ., .. ': `.. ., '.. ': , .. `' '; .. ':, , , `: : '.. `'. .. :, `: `'., '.. .. `':, ., '.. ', ..': '. `' `., `: `.. : ,.. `., ., ; .. ':, : '.. ', .. , '.. `' :, `'. `.. .. ` `' .. `: : ': ':, .. : ` .. :, `: .. `., `.. , '.. .. `. `' `' ':, : '.. `'. .. '; `' '. .. ., .. '. :, '.. '.. , '. .. ', , ': ':, .. '; `' '. .. ': `' '.. ` : '.. , '.. ` ., `. ; `'., `'.. `':,

'; , , ', `', ., ': ':, .. '; '. `' `'.. .. `.. , '. .. ., '.. ', .. `'.. `; .. `' `., '.. .. ` , ; ` : '.. `'. .. ` `.. `' :, `'. `.. .. ; `.. `' `., , ', .. ` `.. ., ` .. ` `.. ., ` .. `., ., ; '.. `'., ; `':, ` .. ', `' : '.. `'. .. ., ; .. `., , `. `. .. ., ; .. : .. ` `.. `' :, `'. `.. ` ..., `: , `';.. ': `' :, `. ', `'., '.. .. `':, ., '.. ', .. : ` .. `., ., ; .. `' '; ` , '.. .. ` `.. , .. ': ., ; , .. ` `.. ., ` .. : .. ', : ', '.. `'., ; `':, ` .. '; , , `. .. `. : ':, , .. : .. ': `' :, `. ', .. ; `. `' `., .. ', `' `., '.. .. , '.. `' :, `'. `.. .. ` `' .. ; `: , '.. ', .. ., .... ., '.. ', .. `'., `.,.. : '.. ; ` ., `. `. : '.. `'. .. `'.. `; .. ': ., '. ', ; `'., `'.. .. `':, ', '. ., `., : '.. `'. .., '.. ', :, '. ., '.. ': ,.. , ., '. `. `; .. `., ., ; .. ., `. ; `' .. `' '; ` , '.. .. ':, , `; .. : '.. .. ` `.. , .. `'.. ., ` ': `.. :, `: ; .. `., `.. , '. , .. `; `' :, .. `., ., '.. ` , ', .. : ` `'., '.. .. `':, ; `' .. : .. `.. ., ', .. ` `' .. '; : '.. ', .. '; : `': , .. : '.. '; `. :, , '.. ': , .. ; `' `'.. , `., `.. , '. , .. '; `' '. .. ` `.. , .. ; , ': `' '.. ', .. ': `' `: `; `'., `'.. .. `':, : '.. .. ` `.. , .. , '.. ', `'., '.. .. `':, ` `.. ., ` .. `'.. , ., '.. ` .. ': :, ` ` : '.. `'. ..`'. ., ': `.. ., `: `' '..`'., '.. .. `':, `', :, ` .. `', , ` `., , , '.. .. ` `.. ., ` .. ': `.. ., '.. `'. , .. `'.. ., ':, : '.. `'. ..'. , ., `': , '... ., '.. ', ..`., ., ; ` , `. ., '.. ',.. , `': , '.. .. ; `. `' `., , '. .. ` `' .. ; , ` .. :, `: .. ., '.. ', .. ; , , : '.. `'. .., '.. ', `. , ; ; .. `.. :, '.. `'. , '... :, ; , ', .. ., ` .. ` `.. , ..: ` ., `. : ., '.. .. '.. ., ` : `' '.. ., `. ;`'., '.. .. `':, : .. ', , ': : ', , ', .. ` `' .. ` '. `; .. ; `' `'.. , ` `.. : '.. `'. .. '. ., ', : ': ., `. `'., `'.. `':,

., `', `' :, ` .. ` `., `' .. `., , , ':, ; .. `', , '; `' '. , .. '.. ., ` : `' '.. ., `. ; `'., '.. .. `':, : .. ; ` '. : `: `: , ', .. `' :, ` .. ., `. `. .. `' '; .. ` `.. , .. , '.. `'. : '.. , .. `: : , ': , ; .. '; '. `' `'.. .. ` `.. , .. ', , ': ':, `'., '.. .. `':, ., `. `. .. ` `.. , .. `'., `., `':,.. : '.. ; ` ., `. `. ., `', `. , .. ': ., '. ', ; .. ` `.. ., ` .. `'. , ` .. : `'.. `: `' '. ` , ', .. : '.. ` `' ..'. , ., `': , '.; `.. `' `:..`., :,`'., '.. ..'; '. , , ', `' `'.. `'., ; `':, ;.., ': `' '.. `' `'.. `;`'., '.. .. `':, ., '.. ', .. ., '.. `; ` `.. : '.. `'. .. ; ': ., '. , ', .. `' '; .., '.. ': `' :, '.. ` , '. ;`'., `'.. .. `':, : .. ', , ': : ', , ', .. ` `' .. `', , ., ` .. ` `.. , .. '. :, ; `.. .. ', , ': ':, ; .. ., ` .. ` `.. , : '. .. `' `., '.. .. `'. ., `'.. , `'., `'.. `':,

`., : ` `.. .., '.. ', `. , ; ; .. `.. :, '.. `'. , '... `; `' :, .. ': ., '.. .. `'. , ` .. ` `.. '. `' :, `'. `.. .. '.. , ., '. `. `; .. ., '.. `; .. `'. , ., '. ': `.. , ': ':, .. : ': , .. '; `' '. .. `'., `: `':,.. ., '.. ', .. ., .. ': ., '. ', .. '; '. `' `'.. .. `; `' :, '. ..: ',`'., `'.. .. `':, `., : ` `.. .. '.. , ., '. `. `; .. '.. `' ` `.. : '.. `'. .. ` `' .. : '.. ; ` ., `. `. .. `; `' :, .. ': ., '.. .. '; ., ': , ': `.. , ': ':, .. ., '.. `; ` `.. : '.. `'. .. `'., ':, `':, , `'; ': , `: ` .. '., : '.. ` , ':, : `'., `. .. `':, `., : ` `.. `' :, ` .. '; , ., '. .. ., '.. ', .. '; `' '. ': , .. ` `.. , .. ': `' '. `: ; .. , ': `' '.. `' `'.. `; .. ` `' .. ; `. `' `., .. ', `' `., '.. `'., `'.. .. `':, `; `' :, .. ': ., '.. .. `'. `' .. ` ., `'. `'.. , .. '; '. `' `'.. .. ` `.. , .. ; ` ., '. ` .. ., `'. ., : '.. ; ` .. '.. `', '.. `'., '.. .. `':, ` ., '.. ':, ..`'.. ., '. ':, , ` .. '; `' '. ': , ;.. ., '.. ', ..; , `. '; `'., ., `':, `'. '. `' `., ` `.. .. `: '. `' `'. '. ., `'.... ., ; .. ., `. `. .. `; `' :, '. .. ': ., '. ', ; .. ., '. , .. ; `' .. ': `.. , ., `: .. `; `' :, .. '.. , `': , '. .. '.. , , ', .. `'.. :, ': `.. .. `'.. `' '.. , `; .. ., '.. `; `., ., `; `'., '.. .. `':, ., '.. ', .. ; `.. : , `. ', .. `; `' :, '. ; , `. '; .. '; '. `' `'.. ..`', `' `' `'.. `'., '; `':,.. `., : ` `.. ..`.. , ., '. ` `', , ., ``'., `'.. .. `':,., `: `' ': ., `. `; `: ; ,.. ., `. ; `' .. `.. ., '. ', `. `; .. ; `. `' `., ; .. `; `' :, .. ', `' `., '.. .. ., ; .. `; `' :, .. `.. ., `': , .. '.. `' ` `.. : '.. `'. .. `'.. :, ': `.. .. ` `' .. `. `' ; , `'., `'.. `':,

` `.. : ; .. ', , ': ':, .. : ; .. `' '.. , .. ` `.. ., ` .. `; `' :, .. '.. , , ', .. ` `' .. `: `. ., `; .. ` `.. , .. `'.. ., ` ': `.. :, `: .. `., : ` `.. `'., `'.. .. `':,, '.. ', :, '. ., '.. ': ,.. ., '.. ', ..', '. , ., `'.. '.. , `.. `., `' '.. `'., ; `':, ` .. ', `' .. `; `' :, .. `'.. :, ': `.. .. `'. `' `' ', .. ., `'. ., : '.. ; ` ..; , `. '; `'., ., `':, `'. '. `' `., ` `.. .. `: '. `' `'. '. ., `'.... ., '.. ', .. ` ., `'. ; `'., '.. .. `':, ; `' .. '; , , ', .. ` `.. , `'.. .. ` `' .. `; `' :, '. ..: ',`'., `'.. .. `':, : '; .. `; `' :, .. ` `.. : '.. ':, .. `; `' :, '. .. `' `: `: `' '.. , '.. ` .. : ; .. ` '. `; : '.. `'. .. ` `' .. ':, : `. `. .. `; `' :, `'., '.. .. `':, `. `' `' ':, .. '; `' '. .. ., ..`.. , ., '. ` `', , ., `.. ., ; .. ; `' `' '.. .. ., ; .. `: `' ; ; : `', `. , `'., `'.. .. `':, ` `.. , ..`'.. : `'.. : ':.. : ; .. ` `.. , '. , .. ` `' .. `.. , `. `: .. `; `' :, .. '; ., ': , ': `.. , ': ':, .. ., `'. ., : '.. ; ` .. '., : '.. ` , ':, : .. : ': , `'., '.. .. `':, ., ; .. : ` .. `'. , ` ; .. ` `.. '. `' :, `'. `.. .. ., `. `. .. `' '; ..`: , `'., ; `':, ;.. : ': , .. , `'; ': , `: ` ..., '.. ., '.. ; :.. `'., ':, `':, ; `' `'.. , ` `.. : '.. `'. .. : .. ; ., `., .. ., .. `. `' ` .. `' '; .. : '.. .. ` , ; ` : '.. `'. `'., `. `'.. `':,

; `' .. `.. `' `., .. ', : ', .. ` `.. , .. ` `' :, '. '.. ., '.. , '.. ` .. `'. `' `'., `', `':,

'. `' :, '.. ', .. `'., `:, ': .. `':, `. `' ; ; .. ., `'. ., : '.. ; ` ..'. `'., `, `':,.. ', :, , .. ` `' .. `'.. `; .. `' `: `: `' '.. , '.. ` .. `.. ., `': : '.. `'. .. ` `., `' ..`', `' `' `'.. `'., '; `':, ;`'., `'.. .. `':, : .. ; :, '. `': : `': , ', .. ` `.. , .. '; : '. ; ` .. `' '.. , .. `', `; .. ':, , , `: : '.. `'. .. '; : `': , .. ': ., '. ', ; .. : '.. .. `.. ., '.. ', .. `., : ` `.. ..`.. , ., '. ` `', , ., `.. ., '.. ', .. ., ` .. `. , ., ; ` .. `' '.. , .. `' ` `.. , '. .. ': ., '. ', .. : '.. ; ` ., `. `. , ', `'., '.. .. `':, ., ; ..; , `. '; `'., ., `':, `'. '. `' `., ` `.. .. `: '. `' `'. '. ., `'.... `'.. :, ; ` .. `', `' :, '.. ': , .. ` `., `' .. ': ., '. ', ; `'., '.. .. `':, `. , ., `': : '.. `'. .. `'.. , .. `., : ` `.. .. ; , `': , '.. .. : '.. .. `.. ., '.. ', `'., `'.. .. `':, : .. `.. ., ', '.. `'., ; `':, ` .. ; , , '.. .. ., '.. ..'. `'., `, `':,.. `' '.. .. ` `., `' ..`', `' `' `'.. `'., '; `':, ;.. `., `.. : `. , .. ` , ; ` : '.. `'. `'., '.. .. `':, ; `' .. ` `.. , .. ; , ': `' '.. ', .. ': ., `'.. , .. ., ; .. ., .. ; :, '. `: '. : ; , `'., `'.. `':,

'. `' :, '.. ', .. `'., `., ': .. `':, `., : '.. .. ., `'. ., '.. ; ` ..`' `',.. ., '; ` , '. .. , ., ` : '.. `'. .. ` `.. '. `' :, `'. `.. .. ., ..`', `' '. ', , '. .. ': `' '.. ` '. `' `... `' '.. .. ` `.. , .. '. , `'.. `' ` , .. `., : ` `.. .. , ., ; , `'., '.. .. `':, ` `.. , '.. .. `: '. , ; ; :, '. : '.. `'. .. ': , '.. ` '. ., `. ; .. :, '.. ` : `. .. : .. '; `' :, '.. ', .. ., .. `., : '.. ', `' `., .. ` `' ..., `: `' ': ., `. `; `: ; ,`'., `'.. `':,

'. `' :, '.. ', .. `'., , ': .. `':, `. `' ; ; .. ., `'. ., : '.. ; ` ..., `'. : '.. '; :, ; : `' '.... ., '; ` , '. .. '. :, '.. '.. : '.. `'. .. `' :, ` .. `' '; .. ': ., '. ', ; .. `' '.. .. ; : `'; .. `: `' : '.. ` ; `'., `'.. .. `':, ` `.. : ; .. `., ., ; .. ., .. '; :, '.. .. `'. ., `'.. , `'., '.. .. `':, `., `.. , '. , .. : .. '; `' :, '.. ', .. ., `. `. .. ` `.. '. , , ..'. , `', `' `' `.. , ., '. `. `; .. ., '.. ', .. `'.. ., '.. ., `'. , ', .. ` `' .. ': `' '. '. , ': ` `. `; .. ': ., `. `. .. `., `.. , '.. .. ` `' .. '. :, '.. .. ` `.. , .. '. , `'.. `' ` , `'., `'.. .. `':, : .. '.. , `': , '. .. `'.. ., '.. ., `'. , ', .. ` `' .. `'. , ` .. , '.. `' :, `'. `.. .. '; ., ': , ', `' `., '.. .. : ': , .. `' '; '; .. ` `.. , .. ': , '.. ` '. ., `. ; .. ` `' ..., `: `' ': ., `. `; `: ; ,.. ` `.. `' :, `'. `.. `'., '.. .. `':, ., '.. ', .. `: ., `; : '.. `'. .. `. ., '. `'. , .. '.. :, `'.. `', , '. ; .. `' '; .. '; ., ': , ', `' `., '.. ; .. '; `' '. ..., '.. ., '.. ; :`'., `'.. .. `':,', '.. ., .. ` '. ., ': ':, , '.`'., `'.. .. `':, ., '.. ', ..': `.. : `; ., ; `.. :.. `'.. , ., '.. ` .. : .. `., ., ; .. `. : `'.. : ` , ', .. : '.. .. ` `.. , .. '.. :, `'.. `', , '. .. `' '; .. '. :, '.. ; .. : .. ': `' :, `. ', .. `'.. ., ':, , `'., `'.. .. `':, : .. ` `.. : '.. ':, .. `: , '. `.. ., `: ; .. : .. ; `.. `' :, `. ', .. `.. ., `': , .. ` '. : , ', .. ` `' ..`: '. , `;.. ., .. ': , '.. ` '. ., `. .. ; , '. `': , '. .. `' `: , '.. `'., '.. .. `':, `', :, ` .. `.. `' `., .. ` `.. ., ` .. `'.. : `'. `.. ` .. `.. ., `': , .. `'. `' '.. , .. : .. ', `' .. '.. `' ` .. ':, '.. `' `., `'., `'.. `':,

'. `' :, '.. ', .. `'., '. ': .. `':, `. `' ; ; .. ., `'. ., : '.. ; ` ..., `, `'.. ., '. :.. ., '; ` , '. .. '; ., : `. : '.. `'. .. ` `' .. '; : '.. ', ..`.. , ., '. ` `', , ., `.. `', , '; `' '. , .. ., ..'. , , ', :, ': ., ` : `' '....'.. , :, '. `' ; `: : ':, ,.. ':, : `. `. `'., `'.. .. `':, ` `.. : ; .. `., ., ; .. ., .. `', : ` .. :, '.. '; `' '. ` :, '.. ., ` , `'., '.. .. `':, ., ; .. : `'., ; `':, ', .. ', '. ., `., '.. .. `., , `. `. .. `' `': , '. .. ., .. ` `.. : '. ', .. `' '; .. ` `.. , .. ', , ': ':, .. `', `; .. ` `.. , .. ` : `'.. , .. ` `.. , .. ':, : `. `. .. `., ., ; .. ; , ` .. :, `: `'., `'.. `':,

'. `' :, '.. ', .. `'., ` .. ':, `':, `' '. .. `'., `; `', `. ': .. `':, ` `.. : ; .. `., ., ; .. ., .. `., : '.. `'., '.. .. `':, `', :, ` .. : .. `.. `' '.. , ; ` `. `; .. ': ., '.. '.. `' ` .. '. , `'.. , `'.. `', , '. .. `., `.. ., ` .. : .. `., ., ; .. `: `. ., `; : '.. `'. .. ., `'. ., : '.. ; ` `'., `'.. .. `':, : `'., ; `':, `': , .. `. , ., '. '.. ` .. : .. '.. , , ', .. ` `' .. ` ., ':, , .. `', , ` ` , '. .. '.. `' ` , ; .. ', :, '. : '.. `'. .. ` `' :, '. '.. ., `'.. , '.. ` ; `'., `'.. `':,

'. `' :, '.. ', .. `'., `; .. ':, `':, `' '. .. `'., ` `', `. ': .. `':, `., : '.. .. ., `'. ., : '.. ; ` ..; `: `' '. ` ; `'.. , ` ., `... ., '; ` , '. .. '; : '.. ', : '.. `'. .. ., '.. .. , ., '. `. `; .. '; `' :, '. .. `: `' : '.. ` ; .. : '.. .. '. `'., `'. `':, ', .. `'., ':, `':, `. , ` ` : '.. `'. ..', '. ., '; ` , '... '; : '. , .. `., `.. : `. , .. ` `.. , '. , .. `., ., ; '.. `'., ; `':, ` .. `'.. :, ': `.. .. : '.. .. ., '. ': `.. : `': , ; `'., `. '.. .. `':, ` `.. , '.. .. ; '.. : `: : '.. `'. .. ` `.. , .. `. ., ; ` .. ., `'. , '.. ', ., .. `' :, ` .. `' '; .. `.. `:, .. `., : ` `.. .. `', `' ` `.. .. `: `. ., `; , '. ; .. `' '.. .. ; : `'; .. `: `' : '.. ` ; `'., `'.. `':,

'. `' :, '.. ', .. `'., :, ': .. `':, `., : '.. .. ., `'. ., '.. ; ` ..'., , `'.. : ; `' '..`'., '.. .. `':, ., '; ` , '. .. `'. , ` ` : '.. `'. .. `' '; '; .. ` `., `' ..., `: `' ': ., `. `; `: ; ,.. ., '.. ', .. `'.. `; .. `' `: `: `' '.. , '.. ` .. `', , ': `' `'.. : '.. `'. .. ., `'. , '.. ', ., .. '; `. `' `' ', , ', `'., `'.. `':,

`' `': , '. ., `. `. `'., '.. .. `':, : .. ., `'.. .. `': , '. `; .. `.. ., `: `: `; .. `., : ` `.. .. ` `.. , ; , .. '. , ; :, `. ` ; `'., '.. .. `':, `', `' ` `.. .. `., : ` `.. .. `.. `' `., ..., `: , `';.. `: , '. '; `' '. `'.. , ', `'., '.. .. `':, ., '.. ', .. '; `' '. .. `', , : '.. `'. .. `' '.. `. `; .. ` `., `' .. `., : '.. ; .. `', , `.. : '.. ', .. ` `.. , .. ` `' `: .. `'., `:, `; .. `':, : '.. .. `'.. `; .. '; : '. ; ` .. `', : `'. .. : '.. .. `: , '. ; `' '.. .. ` `' :, '. '.. ., `'.. , '.. ` `'., `'.. .. `':, ., `. `. .. ` `.. , .. `'. ., `'.. , ; .. `., , '. , .. `.. ., '. ', .. '; `' :, `'. `.. ` .. ., '.. ', .. : '.. ` , '. ., ': ` : `': , `'., '.. .. `':, `'.. ., ':, : '.. `'. .. ` `.. , `'.. .. ; `' `'.. , .. `' '; .. ` `.. , .. `', , ; ` .. '.. , ` '. :, '.. '.. , '. .. : .. ` `.. : '.. ':, .. : .. `.. ., `': , .. , `': , '. .. `: `. ., `; , ', `'., `'.. .. `':, ` `.. , '. , .. `., , '. , .. ., .. '; , `., .. `: `. ., ': , ; .. `., `.. , '. , .. : .. `'.. ., ', , .. `'.. : ; ` ., ':, , ; `'., '.. .. `':, `', :, ` .. ` `.. ., ` .. `., : `. `. .. ., `. `., ., `; ; .. `', , .. ` `.. , .. ': ., ; , `'., `'.. .. `':, : '; .. ` `.. : ; .. : ; .. ` `' .. `', , .. ` `.. , .. `' '.. `. `; .. ` : `'.. , .. : .. ., `'.. .. , `': , '. .. ., `', `. , .. ` `' .. `', '. : '.. `'. ..., `: , `';.. ` `' .. ; :, ': `.. .. ., '.. .. , `': , '.. ` `'., '.. .. `':, ` `.. , '.. .. : .. `.. ., `': , .. '.. `' .. ;, , `'. '. , ` ; `'., `'.. `':,

` `.. , .. `' '.. `. `; .. ` `.. `' :, `'. `.. ` ; .. : .. `.. ., `': , .. `' '.. .. `., `.. ., ` .. `'.. : `'. `.. ` .. `., ., '.. ` .. ': `.. ., '.. `'. : '.. `'. .. ., '. , .. ` `.. , .. '.. :, `'.. `', , '. ; .. `' '; ..`'.. ., ', .. ', ., ; `..`'., '.. .. `':,`' `': , '. ': `. `' ': ':,`'., '.. .. `':, ., '.. ', ..`: '. , `;`'., `'.. .. `':, ` `.. , .. `. ., ` ` , '. .. : ; .. :, ; , '; :, `. .. '; `' '. .. ':, , , `: : '.. `'. .. : ': , .. ', `' `., '.. .. ., '; ` , '. .. ., '.. ..., `: `' ': ., `. `; `: ; ,`'., '.. .. `':, `', :, ` .. '.. `' ` .. ; `' .. `'. `' `' ', .. `', , '; `' '. , .. ., ; .. : ` .. , ., ` ; .. `; `' :, '. .. '. , ; `' :, '. ': , ; .. '; `' '. .. ` `.. , ..., `: `' ': ., `. `; `: ; ,.. ` :, '. '.. .. `' '.. .. : ': , .. ` `.. ., ` .. `., : `. `. .. `. : ':, , `. `; .. ', : ; ., `: `: , ., '. .. ., '.. `; `., ., `; `'., `'.. .. `':, ` `.. , .. `' ` `.. , '. .. ` `., `' .. ., '. , .. ` , ': `.. .. ': ., '. ', ; `'., '.. .. `':, ., '.. ', .. ` `.. , : '. .. '.. :, `'.. `', , '. ; .. `., : `. `. .. `': ., '. `; .. ', , `: , '.. ', : '.. `'. .. `' '.. .. `., `.. ., ` .. `; `' :, .. , `'; `: , ': ` .. ` `.. , .. `'.. , ` ., .. ` `' .. `', , `'., `'.. .. `':, ` `.. , ..`'.. : `'.. : ':.. `'.. : `'. `.. ` .. ., `. ; `' .. `'. `' .. : '; .. `; `' :, .. ', `' '.. `'., ; `':, ` .. , `'; `: , ': ` .. ` `' .. ; , , .. `. `' `., .. ; ` '. , '.. `'. ` `.. .. '., : '.. ` , ':, : .. ; , '.. ` '. : , ; `'., '.. .. `':, ., '.. ', .. `., `.. , ` `.. , '. .. ` `.. ., ` .. `', , ': `' `'.. , ; .. ., '.. `' ` `.. , '. ..`', :, : `. ', .. ; ': '. : `: `.. `' '. .. ; `' `'.. , .. `' ` `.. , '. .. ` , ': `.. .. ': ., '. ', .. `., : `. `. .. `', , .. `; `' :, '. .. `' `., '.. .. ': `.. `' : ': , .. ` `' .. `'.. ., ':, , `'., `'.. `':,

; `: , ': : ., `. .. ` `.. ., '.. ':, ;

`'., ., .. `':, ` `.. , .. `., ., '. `., : ': ':, .. ': '. , `., `'., `'.. .. `':, ` `.. : ; .. `.. ., ; .. `', , , '.. .. `'.. `; .. `. `' ': ., `. .. `'. '. `' :, `: .. '; `' '. .. ` `.. , .. ; : `'; .. `; , ., '. ; .. : `'., ; `':, `': , .. `', , , '.. .. `: `. ., `; : '.. `'. `'., '.. .. `':, ., '.. ', .. ` `.. `' :, `'. `.. .. `'.. ., '.. `; .. `'. `' `' ', .. '; '. : , '.. ', ; .. `.. ., `': , .. ': `' `'.. , .. ., '.. ', .. `'. `' '.. , `'., '.. .. `':, : `'., ; `':, `. `. .. ': ., `. `. .. `' :, ` .. ., .. '; , `., .. : '.. .. `: ., '. ` : ': :, `. ., '. `'., `'.. `':,
'; : '.. '.. `', ., '. .. `'., ':, `':, `.. ., '. `'.. `' '.. `', , , `'., `. '.. .. `':, `., `.. `' .. `.. , `. `: , ', .. : '.. ` '. `' ', :, ': , .. `'.. , .. ` `' .. ` `.. , .. `'. ., `'.. , `'., '.. .. `':, `.. ., ; .. `'. : `': , '.. .. `'.. , .. ., .. `. `' ` .. `' '; .. `'. `' `' ', .. ., ', `': : ': , `'., '.. .. `':, ., '.. ', .. `.. ., ; .. `: :, ; `.. , ', .. `'.. , .. ` `' .. ; `: , , ', .. :, `: .. `'.. `; .. ', , ': ':, ; .. '.. `' .. `'.. ., ` ` , '. .. `.. `' `., .. `. ., '. `'. , .. ., '.. ', .. ': `' `'.. `: `. , `'; .. ., '.. .. , '.. `'. : '.. , .. : .. ` '. `; .. ., '.. ', .. `: : , ': , .. ` `' `'. , ` `.. , '. `'., `'.. `':,
; `' `: `.. : , .. `'., ':, `':, ': '. `' `., `: `.. : , `'., `. '.. .. `':, '; `' '. .. ` ., ':, : '.. `'. ..., `: , `';.. ` `' .. ': `' '.. ` : '.. , '.. ` ., `. ; `'., '.. .. `':, '; `' '. .. '. :, '.. '.. : '.. `'. .. `' :, '. .. `. `' ': ., `. .. ': ': `'. ; .. `'. '. `' :, `: .. ` `.. : ; .. `; , ., '. `'., '.. .. `':, .. ., '.. ', .. '; `' '. .. ': `' `'.. `'.. : ` ` : '.. `'. .. ` `' .. `.. , `. `: .. ':, , , `: .. ` `.. , .. `'. ., `'.. , .. `.. , ., `. ` `.. `; .. ., ; .. `: ., '. ` .. `' '; .. ` `.. , .. ; ` ., '.. ', ., '. ', .. `', ., `. ., '.. ': , .. ` , ., `'.. `'., `'.. `':,
`. ., `: `'., '.. .. `':, '; `' '. .. `.. , `. `: : '.. `'. .. `'.. , .. ` , ; ` .. ` `.. : ; .. ', , ': ':, .. ., `'. ., : '.. ; ` .. ` `.. , .. `., `' '. ; ` ..`: ,.. ., '.. ', ..'. `'., `, `':,`.. ., ', .. ` `' .. `' '; '; , '. `'., `'.. `':,
`'.. ., '.. ', `' `. : '.. , `'., '.. .. `':, '; `' '. .. `', , : '.. `'. .. ., .. `., `' '.. ', , '. '; :, `. .. `: ., '. ` '.. , '. `'., '.. .. `':, ., '.. ', .. '; `' '. .. ':, , , `: : '.. `'. .. `'.. , .. `' '.. .. `'.. `; .. ` `' , ; .. `., : ` `.. .. ., `. `. .. `' '; .. `.. , '. .. ': ., '. ', .. ', , ; : `'. '.. ; `'., '.. .. `':, `', , .. ` `.. , `; .. `' `': , '. `: `' `., , '. , ', .. ., ; .. ., `. `. .. `.. , `. `. `'., '.. .. `':, :, ` ` , '. .. `'. ., '. `', ., `'. , `'., '.. .. `':, `' '. .. `' '; '; .. ` `.. , .. `., ., `. `. .. : '.. ; ., '.. , .. : '.. .. ` `.. , .. `', , ; ` .. `' '; .. `., ., `; ; `'., `'.. `':,
`'., ., .. `':, ` `.. , .. ` `' :, '. '.. ., `'.. , '.. ` .. `' '. `'. ., '.. : ; , '. ; `'., `'.. .. `':, ` `.. : ; .. `., ., ; .. `'.. `; .. '; : '. ; ` .. `', : `'. .. , `': , '.. ` .. : '.. .. `: , '. ; `' '.. `'., '.. .. `':, ., '.. ', .. : ` .. `., ., ; .. ., `. `. .. : .. ': `' :, `. ', .. `.. `' `: , .. : ` .. `'.. : `'. `.. ` .. `', , `'., `'.. .. `':, : ` .. `., ., ; .. ., .. `'. '. , ., ` .. `: `. , ., ; :, '. , .. ` `' .. `'.. , , ` .. ; `' .. `'.. ., '.. `; .. `'.. , `'.. `', , '. ; .. `' '; .. ` `.. , .. ': `' `'.. `'.. :, '.. : ` `; `'., '.. .. `':, ., '.. ', .. ., .. `., `' '.. ', , '. '; :, `. .. ; :, '. `: '. : ; , .. ` `' .. ; , , .. ; `' .. `'.. ., '.. `; .. `: , `' `: `. , .. ` '. `; : '.. `'. .. `' :, ` ..'., , `'.. : `' '..`'., '.. .. `':, ., '.. `' ` `.. , '. .. : ', .. ` `.. ., ` .. : ; .. ', , ., '. .. ` `' .. `'.. , `'., `'.. `':,
`'., ., .. `':, `'.. `; .. `' `: `: `' '.. , '.. ` ; `'., `'.. .. `':, : .. `'. `' ` .. ` `' .. '; ., ': , .. `' '; '; .. ., `'. ., : '.. ; ` .. ., `. `. .. `'.. ., '.. '.. , '. .. `' '; .. '; `' `. ':, ; .. `' `': , '. .. ` `.. , .. `., , , ':, , '.. ', `'., '.. .. `':, `., : ` `.. .. ., .. `': ., ; ` .. ., '. '. ., `; .. `' '; .. `: `. ., `; ; ` `; `. , ; `'., '.. .. `':, `., : ` ; `'., '.. .. `':, ., '.. ', .. ; ` '. ., ` , `'. : , ; `'., `'.. .. `':, ., `. `. .. `., , '. , .. '; '. : , '.. ', `. `; .. ., '.. ', .. `., , `. ': `' `'.. : '.. `'. `'., '.. .. `':, ., '.. ', .. : .. ': `' :, `. ', '.. `'., ; `':, ` .. ., ; ':, .. '; `' '. .. ., .. ':, : '.. ', , '. .. ': `' `'.. `'.. :, '.. : ` `; .. ` `' .. `', , .. `: ., '. ` .. `' '; `'., `'.. `':,

6 comments
30 Nov 2022 Hello

The translated description is here for anyone who wants it.

1 Dec 2022 Diogene

Great list! Why Mimic?

Thanks for sharing!

1 Dec 2022 Hello

The reason for Mimic is in the description (linked above if you don't want a go at translating it).

1 Dec 2022 Baa Ram Wu

Love this list - And love the Fact it picked up 4 wins in a big field!

The mimic is an excellent choice (as it also deals with drafters which could be a problem) - Had you considered Na'no'tek in that slot (slightly more expensive but 'can' break Anansi if needed)

Do you have any issues with Ip blocks?

1 Dec 2022 Hello

I did briefly consider Na'Not'K, but the deck doesn't have a great deal of economy, so I wasn't convinced I could actually pay to use it.

Boomerang was my main way through IP Block, and it was the most problematic ice in NBN matchups. Endurance can also get through it, but should probably be treated like Boomerang against NBN, as you can expect it back in your grip pretty quickly.

1 Dec 2022 Baa Ram Wu

^^ makes sense!

I guess you just set it up and hope to Apoc next turn if the time if right!

Probably right re. Na'not'tek - Just figured it still breaks all of the small Jinteki ice for the same (as they are all 2st or lower) is the same for a drafter (as long as there is a second ice on the server) - single iced Drafter server is a bit rough though!